Udbygning af Søllested Renseanlæg – Ny forbehandling

​Sagen omfattet udbygning af:

  • ​Indløbspumpestation
  • ​Maskinhus
  • Sand-/fedtfang
  • Selektor og målebygværk
  • Fedt-/flydestofbrønd

Arbejdet bestod af:

  • Etablering af byggeplads
  • ​Jord- og belægningsarbejder
  • Lednings- og brøndabejder
  • Betonbygværker og etablering af maskinhus
  • Grundvandssænkning

Bygherre:

Lolland Spildevand A/S

Entreprisesum:

4,5 millioner

Beton-, Byg og Anlægsentreprisen

Entrepriseform:

Nybyggeri

Projekttype:

Jord/kloak/beton, maler, murer og tømrer

Egne arbejder:

Underentrepriser:

EL, VVS, Betonelementer

Gennemsnitlig bemanding:

6 mand