Arbejdsmiljø

Sikkerhed på arbejdspladsen er en selvfølge og en naturlig del af virksomhedens daglige arbejde

​Troels Jørgensen A/S´s overordnede arbejdsmiljømålsætning er til stadighed at forbedre det sikkerheds- og sundhedsmiljømæssige arbejdsmiljø, medvirke til forbedret livsstil og medvirke til det sociale ansvar; Dette opnås ved, at alle medarbejdere medvirker hertil.

Et kort udpluk af Troels Jørgensen A/S og vores arbejdsmiljø:

  • Vi har udarbejdet Arbejdsmiljøinstruks for alle typer arbejde på byggepladser, som er 3. parts godkendt af eksternt rådgivningsfirma.
  • Vi har en intern arbejdsmiljøorganisation. De holder møde ca. 4 x årligt, samt en årlig temadag med fagspecifikt emne.
  • Ca. 30 medarbejdere har arbejdsmiljøkursus.
  • Vi fører selv løbende tilsyn med egne byggepladser. Det er med til at sikre en høj sikkerhedsmæssig standard.
  • Vi benytter Safety Observer, som er en metode til at undersøge sikkerhedsforhold og -adfærd på arbejdspladsen. Safety Observer er anbefalet af Arbejdstilsynet, og er udviklet i samarbejde med "Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)".
  • Arbejdsmiljøpolitik udleveres til alle medarbejdere ved ansættelse.

Virksomhedens sikkerheds/sundhedsarbejde styres af de sikkerhedsansvarlige bestående af:

  • Direktør: 
  • Arbejdsmiljøkoordinator: 
  • Arbejdsmiljøleder: 
  • Arbejdsmiljørepræsentanter, som vælges og udpeges af medarbejderne.