Projektoplysninger Hunseby Strand – FASE 2

​Sagen omfattet udbygning af:

  • ​Indløbspumpestation
  • ​Maskinhus
  • Sand-/fedtfang
  • Selektor og målebygværk
  • Fedt-/flydestofbrønd

Arbejdet bestod af:

  • Etablering af byggeplads
  • ​Jord- og belægningsarbejder
  • Lednings- og brøndabejder
  • Betonbygværker og etablering af maskinhus
  • Grundvandssænkning

Sagsnavn:

00350 Hunseby Strand – FASE 2

Anlægsadresse:

Hunseby Strandvej 52, 4930 Maribo

Kunde /bygherre:

Lolland Spildevand A/S

Entreprisesum:

17,2 mill. kroner ekskl. moms

Sagstype:

Fagentreprise, Troels Jørgensen A/S har udført Beton-/Byg- og Anlægsentreprisen