Engmosen Renseanlæg, Toreby Lolland

Kunde / bygherre:

Guldborgsund Spildevand A/S

Opgavens art:

Renovering af renseanlægget ved etablering af ny driftsbygning, renovering af eksisterende pumpestation, samt ombygning af tanke og belægningsarbejder

Entreprisesum:

14,5 mill. kroner ekskl. moms

Varighed:

5 måneder